Zašto Otowave 302?

Klinički timpanometar sa 226Hz tonovima i lepezom funkcija uključujući i biranje brzine merenja kao i programabilna merenja ipsi i kontralateranog refleksa na 500Hz, 1k, 2kHz i 4kHz.

Karakteristike

  • Brza i precizna merenja impedance
  • Intuitivna upotreba
  • Optimale brzine merenja
  • Veliki grafički displej
  • Programabilni ipsilateralni i kontralateralni testovi
  • Mobilnost
  • Veliki displej za lako i jasno očitavanje podataka
 • Povezivost sa opcionim mobilnim štampačem

Optimizovana tehnologija

Kada testiramo decu, velikom brzinom, tačnost merenja srednjeg uva je od najveće važnosti. Otowave 302 obezbeđuje funkciju optimizacije vremena merenja u zavisnosti od subjekta i okolnosti. Takođe, Otowave 302 je veoma intuitivan a rezultati merenja su jasno prikazani i sortirani.

Timpanometrija

Prilikom upotrebe sonde na 226Hz, svi potrebni podaci mogu biti izmereni u svega par sekundi.

Refleksometrija

Korisnički definisani rezultati ipsilateralnog i kontralateralnog merenja mogu se dodati na jednostavan način kako bi osigurali da je celokupno testiranje obavljeno u najkraćem mogućem roku.

Rezultati

Na ekranu su prikazani objedinjeni rezultati timpanometrije i refleksometrije za lakšu uporednu analizu.

Čuvanje podataka

Rezultati merenja mogu biti sačuvani u bazi podataka (Noah, TympView) ili odštampani.

Mobilnost

Otowave 302 može se koristiti u kliničkom okruženju gde svojim malim dimenzijama zauzima minimalnu količinu prostora. Takođe, zahvaljujući svojoj torbi može biti pogodan za terensku upotrebu.

Dobijeni rezultati mogu biti upotrebljeni za još precizniji fiting ReSound slušnih aparata.

Kontaktirajte nas za detalje