Zašto Otowave 102-1?

Brza i precizna merenja srednjeg uva sa totalnom mobilnošću i pouzdanošću. Amplivox Otowave 102-1 timpanometar takođe omogućava 1000Hz refleksometriju. Dizajniran je kako sa kliničku tako i za terensku upotrebu.

Karakteristike

 • Brza i precizna merenja srednjeg uva
 • Ergonomski dizajn
 • Totalna mobilnost
 • Intuitivna upotreba
 • Veliki grafički displej
 • Programabilni test refleksa
 • Opcioni portabilni štampač i PC program
 • Bez potrebe za eksternim napajanjem i kablovima

Ergonomija

Elegantno oblikovan kako bi pratio konturu šake, sa savršenom distribucijom težine radi postizanja idealnog balansa. Testiranje može biti obavljeno sa poverenjem i preciznošću.

Lakoća upotrebe

Otowave je veoma intuitivan za upotrebu sa informacijama koje pruža putem displeja, pre, za vreme i nakon obavljenog testiranja.

Čuvanje rezultata

Rezultati su prikazani na displeju. Rezultati mogu biti:

 • Sačuvani u internoj memoriji uređaja sa identifikatorom za svakog pacijenta
 • Odštampani putem infra-red konekcije do opcionog štampača
 • Preneseni na računar preko IrDA porta, NOAH baze podataka sa opcionim Amplivox modulom

Mobilnost

Veoma lagan, težine svega 380g, Otowave je dizajniran kao totalno mobilan instrument koji pruža lakoću u upotrebi, preciznost i pouzdanost. Ne zahteva dodatne kablove za napajanje.

Dobijeni rezultati mogu biti upotrebljeni za još precizniji fiting ReSound slušnih aparata.

Kontaktirajte nas za detalje