Za maksimalno uživanje prilikom upotrebe čistih štitnika

Budite pašljivi prema svojim štitnicima. Kada svakodnevno koristite štitnike izlažete ih prašini, dimu i drugim zagađivačima. U kombinaciji sa, na primer, cerumenom, može doći do zapušenja. Ovo može dovesti do distorzije zvuka ili potpune blokada zvuka.

Kako bi održali štitnike u najboljem mogućem stanju važno je da ih redovno održavamo. Ovim ćemo sprečiti da se štitnici zapuše i garantovati da se zvuci iz okruženja, muzika, govor, zvuci upozorenja čuju ispravno.

Upotrebom Elacin Hygiene seta ne samo da produžavamo očekivani vek trajanja štitnika već osiguravamo njihov ispravan rad i zaštitu od buke. Elacin Hygiene set maksimalno umanjuje mogućnost infekcije uva.

Kome je namenjen Elacin Hygiene pribor?

Elacin Hygiene set je za lako i svakodnevno čišćenje štitnika sluha:

  • Za čišćenje ručno napravljenih štitnika sluha

  • Produžava očekivano trajanje štitnika
  • Sprečava štitnike da se zapuše prljavštinom
  • Umanjuje mogućnost infekcije uva

Maloprodajna cena za Elacin Hygiene pakovanje je 3.000,00 dinara.

Sadržaj Elacin Hygiene pakovanja:

Elacin Hygiene pakovanjeelacin zastita za sluh