U istraživanju sprovedenom na 100 ispitanika, između 80 i 99 godina starosti, istraživači medicinskog centra Kolumbija Univerziteta zaključili su da su ispitanici koji su nosili sluše aparate postizali bolje rezultate na standardnom kognitivnom testu, od onih koji nisu nosili slušne aparate. Ovo je bio slučaj čak i kada su korisnici slušnih aparata imali dublje oštećenje sluha.

“Naše istraživanje dokazuje da nošenje slušnog aparata može ponuditi jednostavan ali važan  način prevencije razvoja demencije, tako što će angažovati korisnike u razgovoru i komunikaciji sa okruženjem,” izjavio je Dr Anil K. Lalwani, profesor na Kolumbiji za hirurgiju glave i vrata.

Istraživanje objavljeno u Američkom žurnalu za gerijatrijsku psihijatriju, dokazuje da su seniori koji koriste slušne aparate “pokazali znatno bolje rezultate” na “Minai-Mental State Examination”, upitniku koji se koristi u medicini a za ispitivanje demencije.

Kolumbija univerzitet - slusni aparati i demencija

Prema navodima istraživača Kolumbije, više od polovine odraslih, prosečne starosti oko 75 godina, pate od oštećenog sluha, ali manje od 15% nosi slušni aparat.

Naveli su da lica sa oštećenim sluhom češće budu socijalno  izolovana, pate od demencije i podložnija su smrtnom ishodu usled pada ili nesrećnim slučajem, u saobraćaju, od onih koja koriste slušne aparate.

Druga istraživanja su pokazala da slušni aparati mogu da unaprede socijalne, funkcionalne i emotivne konsekvence oslabljenog sluha.

Izvor: Medicinski centar Kolumbija univerziteta