Prema navodima Američke asocijacije za dijabetes, gubitak sluha je duplo češći kod obolelih od dijabetesa nego kod onih koji od njega ne boluju. Tako da kod 86 miliona odraslih u USA, koji imaju predijabetes, procenat gubitka sluha je 30% veći nego kod onih koji imaju normalan procenat glukoze u krvi.

Ovaj Dan zdravlja (april 7. 2016.), fokusira se na dijabetes, hroničnu bolest koja je direktan uzročnik smrti preko 1.5 miliona ljudi u 2012. godini, a predviđa se da će biti sedmi po redu uzročnik smrti u celom svetu do 2030. godine.

Dijabetes je teška bolest, koja može vremenom da izazove ozbiljno oštećenje bilo kog od vitalnih organa u telu.

Srčani napad, infarkt, oštećeni nervi, otkazivanje bubrega, slepilo, impotencija, infekcije koje mogu dovesti do amputacije. Takođe je oboljenje koje se opisuje kao epidemsko u svom sve većem rastu.

Veliki deo slučajeva obolelih od dijabetesa se može sprečiti. Jednostavne promene u životnom stilu pokazale su se kao efikasne u prevenciji odnosno odlaganju početka dijabetesa tipa 2.

Održavanje normalne telesne težine, redovno vežbanje, i zdrava ishrana mogu značajno umanjiti rizik od dijabetesa.

Čuvajte svoje telo i sluh!