Digitalni super jaki zaušni slušni aparat (BTE)

Sa aparatom ReSound Magna dobićete:

  • Više snage bez onog neprijatnog pištanja

  • Bolje razumevanje govora i kvalitet zvuka

  • Veći čujnost visokih tonova presudnih za razumevanje govora

  • Atraktivniji, ergonomski dizajn za dugo trajanje

Dve verzije, pet boja

Kako bi se što bolje zadovoljile vaše individualne potrebe ReSound Magna dolazi u 2 cenovna i tehnološka nivoa i 5 boja.

ReSound Magna slusni aparati (3)

Hoću da probam Magnu