Razvoj slušnog aparata je složen proces koji podrazumeva mnogo više od ugradnje elektronike u odgovarajuće kućište. Proces uključuje interdisciplinarni tim stručnjaka – među njima i audiologe, akustičare, inženjere, industrijske dizajnere, programere I menadžere proizvoda i ostale koji zajedno rade na kreiranju slušnog aparata koji će zadovoljiti određenu potrebu tržišta.

Uloga audiologa
S obzirom da su audiolozi među onima koji najbolje razumeju potrebe korisnika slušnih aparata, oni su uključeni u skoro sve faze razvoja slušnog aparata. To odnosi na istraživanje, razvoj koncepta, utvrđivanje zahteva koje proizvod mora zadovoljiti kao i obezbeđivanje funkcionalnosti istog. Zbog toga audiolozi sarađuju sa ostalim stručnjacima u timu kako bi se razumele i razmenile informacije o potrebama krajnjih korisnika i distributera.

1535412_631105440259680_1687884809_n
Uloga menadžera proizvoda
Menadžer proizvoda treba da razume potrebe tržišta slušnih aparata i d ate podatke dostavi timu. Te informacije, zajedno sa informacijama o potrebama korisnika I distributera dostavljenih od strane audiologa predstavljaju smernice za tehnički deo tima u kreiranju strategije proizvoda.

Uloga inženjera
Kada su zahtevi koje slušni aparat treba da zadovolji I strategija proizvoda definisani kreće se sa razvojem svojstava obrade zvuka (algoritmima), hardvera, zvučne kalibracije i softvera za podešavanje aparata. Razvojni process nije korak po korak proces gde se ide postepeno iz faze u fazu, već je reč o više simultanih razvojnih procesa koji se kombinuju u različitim fazama razvoja.

Uloga dizajnera
Dok se inženjeri bave kreiranjem, testiranjem i potvrđivanjem karakteristika obrade zvuka I akustičkih algoritama, dizajneri se trude da naprave diskretan I atraktivan proizvod prilagošen uvu. Dizajneri tesno sarađuju sa ostalim članovima tima kako bi dobili informacije o veličini I rasporeda unutrašnjih komponenti slušnog aparata. Razvoj hardvera je kao I razvoj softvera u smislu da podrazumeva koncepte koji se testiraju I proveravaju mnogo puta. Audiolog se I ovde uključuje u smislu davanja saveta kao što su veličina I pozicija dugmenceta za programe ili funkcionisanja vratanaca za bateriju.

Uloga krajnjeg korisnika
Testiranje od strane korisnika u različitim fazama razvoje je od ključne važnosti. Slušne aparate testiraju pojedinci sa oštećenjem sluha koji imaju korist od razvoja nove tehnologije. Testiranje se vrši posle testiranja, dorade I provere karakteristika obrade zvuka. Proizvod se testira korišćenjem postojećeg hardvera ili prototipa novog koji se još razvija.

bannerspot-tv-streamer
Brojne struke I discipline su uključene kako bi se razvio slušni aparat koji zadovoljava brojne potrebe, od audioloških do potreba za mehaničkom izdržljivošću. Kontinuirano testiranje prototipa slušnih aparata I samog finalnog proizvoda je potrebno da bi se dobio željeni kvalitet. Audiolozi testiraju slušne aparate na stotinama ušiju pre nego što oni izađu na tržište kako bi isti pravilno funkcionisali u realnom životu.