“Pušenje i oštećenje sluha: Studija o epidemiologiji oštećenja sluha” objavljena u SAD, bavi se vezom između pušenja i oštećenja sluha kod šire populacije.

Studija otkriva da su pušači izloženi 2x većem riziku od nastanka oštećenja sluha u odnosu na nepušače. Povećanom riziku su izloženi i oni koji su u okruženju pušača.

Ovi rezultati su u skladu sa renim kliničkim studijama koje govore o lošijem sluhu kod pušača u odnosu na nepušače, opitima na životinjama koji govore o oštećenjima u unutrašnjem uhu nakon izlaganja duvanskom dimu itd.

cigarete i gubitak sluhaDuvanski dim može imati direktan ototoksični efekat na slušne ćelije i njihovo funkcionisanje.

Nikotin i ugljen monoksid mogu zapravo smanjiti nivo kiseonika u unutrašnjem uhu, uronjenom u tečnosti i prokrvljenom. Kao i kod drugih delova tela, manjak kiseonika u krvi dovodi do oštećenja tkiva.

Pušači moraju češće proveravati svoj sluh
Pad sluha se uglavnom smatra neminovnošću koja ide sa godinama; ipak, studije pokazuju da to nije uvek slučaj. Ako pušite, češće preventivno proveravajte svoj sluh ili ostavite pušenje…