Project Description

PHARMA OUEST je korišćenjem novih tehnologija u procesu ubrizgavanja i izrade poliuretan pene, proizvela vrhunski antidekubitalni dušek sa oznakom Pharma Oceanis. Klinasti dizajn u vezi sa širokom bazom dušeka omogućava nezavisno pokretanje svakog zasebnog klina. Elastičnost same pene od koje je dušek izrađen, omogućava da se dušek prilagodi konturama tela korisnika i tako smanji broj tačaka „visokog pritiska“ na koži koje bi mogle dovesti do pojave dekubita.

Dubina žlebova na ovom dušeku, garantuje da će cirkulacija vazduha ispod tela korisnika ostati optimalna, a u isto vreme to garantuje da će vlažnost kože (koja direktno doprinosi pojavi dekubita) takođe biti na optimalnom nivou.

Sam materijal je posebno razvijen za ovu vrstu dušeka. On je negoriv (M4 Fireproof) i u skladu je se preporukama EU br. GPEM-DI bis 89.

Sam kvalitet garantovan je brojnim proverama tokom samog procesa proizvodnje, kao i finalnom verifikacijom kvaliteta proizvoda pre stavljanja u promet.

Proizvođac: Pharma Ouest (Francuska)

Karakteristike proizvoda

Tehnički podaci:

  • Dimenzije dušeka: 198 x 88 x 17,3 cm