5 razloga za nošenje slusnog aparata

Sluh postepeno pada, tako da prođe i više od 10 godina dok ga ne počnete tretirati nošenjem slušnog aparata.

To je loš odnos prema zdravlju sluha jer uskraćujete delu mozga zaduženom za slušanje da bude stimulisan zvucima i on tako propada. Tada je i slušnim aparatom teže da se postignu željeni rezultati u rehabilitaciji sluha. Što duže čekate, svakim danom će biti teže da postignemo da opet čujete dobro.

Uzmite u obzir ove razloge kako biste ubrzali ovu važnu odluku: