Zašto Otosure?

Amplivox Otosure je PC ili tablet orjentisan audiometar koji predstavlja proaktivno, portabilno rešenje koje zadovoljava potrebe merenja sluha. Veoma lagan audiometar koji može stati u džep predstavlja idealno rešenje za terenski rad.

Karakteristike

 • Veoma malih dimenzija
 • USB konekcija
 • ‘Plug and play’ funkcionalnost
 • Analiza urađenog merenja
 • Korisnički orjentisan i podesiv
 • Detaljni menadžer analize
 • Korak od 5dB
 • AC od -10 do 100dB
 • Merni opseg od 125Hz do 8Khz
 • Kompatibilnost sa Win XP ili novijim OS
 • Instalacioni CD
 • Težina 165g
 • Slušalice
 • Prekidač za pacijenta

Tehnologija

Inkorporirana digitalna tehnologija, visoko kvalitetna konektivnost audiometrijskih dodataka preko USB priključka. Amplivox Otosure pruža pouzdano i robusno ‘plug and play’ rešenje koje može biti korišćeno preko PC računara, laptopa ili preko PC tableta koji koriste Windows® OS. Korisničke opcije testiranja nude prilagodljivo rešenje a prikupljeni podaci mogu biti prebačeni na mnogobrojne OH baze podataka.

Proaktivnost

Rezultati svih urađenih testova mogu biti obrađeni u realnom vremenu a moguće je uraditi i uporednu analizu sa prethodno urađenim testovima. Otosure ima ugrađenu funkciju prekidanja odnosno nastavljanja započetog testiranja a tu je i aplikacija koja nudi opciju definisanja testiranog subjekta.

Mobilnost

Ekstremno mobilan audiometar koji može da stane u džep a težine svega 165g predstavlja idealno rešenje kako za terensku tako i za kliničku upotrebu.

Otosure predstavlja veoma pristupačno rešenje za merenje, skladištenje i obradu prikupljenih audiometrijskih podataka.

 

Dobijeni rezultati mogu biti upotrebljeni za precizan fiting ReSound slušnih aparata.

Kontaktirajte nas za detalje