Mogućnosti govora, slušanja i razumevanja su krucijalne za svaki aspekt našeg života. I uvek ih uzimamo zdravo za gotovo dok ne ostanemo bez njih. Kako starimo sve više počinjemo podsećati na decu, a posebno ako pripadamo tzv. bejbi bum generaciji rođenoj u posleratnim godinama.

Kao i bebama i seniorima je potrebna nega, ali i negovanje komunikacije je im je ona u njihovim godinama posebno važna jer se gore navedene mogućnosti njima sve više počinju ograničavati sa godinama. Oni često čekaju i do 7 godina kako bi rešili svoj problem sa sluhom i komunikacijom iako svaki treći stariji od 65 godina ima taj problem.

Sluh

Oštećenje sluha spada u jedan od najzastupljenijih hroničnih zdravstvenih poremećaja. Oko 350 miliona ljudi širom sveta ima oštećenje sluha, 8.5% odraslih starosti 55-64 godine ima ozbiljno oštećenje sluha, oko 25% onih od 65-74 godine i 50% starijih od 75 godina ima ozbiljno oštećenje sluha koje ometa u svakodnevnom normalnom funkcionisanju. Ipak, svega trećina starijih od 70 godina nosi slušne aparate iako bi im to značajno poboljšalo kvalitet života.

Loš sluh im donosi i mnoge druge probleme kao što je narušavanje mentalnog zdravlja (demencija, anksioznost, depresija i osećaj društvene izolacije), zatim lošiji uspeh u poslu (tu je i raniji odlazak u penziju i nemogućnost napredovanja na poslu).

Sa druge strane je došlo do velikih pomaka u lečenju i funkcionalnosti i dizajnu slušnih aparata pa je sve manje razloga za izbegavanje rešavanja problema sa sluhom.

Uloga najbližih

Kada je reč o bejbi bum generaciji, njihovi bližnji, supružnik ili dete, su često u nemogućnosti da normalno komuniciraju sa osobom oštećenog sluha, pripadnikom ove generacije.

Ali oni su ti koji najviše mogu uticati da ta osoba potraži i pronađe pomoć, mogu je odvesti kod lekara, audiologa, do centra za sluh radi testiranja sluha i probe slušnog aparata, ali najbitnija njihova uloga je da pruže podršku, da budu saosećajni, da razumeju problem, da prime i prenesu medicinske informacije u tom procesu.

Pronaći rešenje

Probleme sa sluhom i ravnotežom rešavaju orl lekri i audiolozi u centrima za sluh i slušne aparate, a govorne poremećaje i poremećaje gutanja defektolozi, logopedi.

Kada je konkretno reč o slušnim aparatima, potražite centre za sluh u kojima ćete pronaći pristup sličan onom koji imate kod svojih najbližih, ali i slušne aparate koji će zadovoljiti sve Vaše zahteve i potrebe za aktivnim životom uprkos oštećenom sluhu, jer to su sasvim normalne potrebe Vaše generacije.

mesec boljeg sluha