Zene vise nose slusne aparatePrema studiji koju je objavio John Hopkins Univerzitet, 5,5 puta je veća verovatnoća da će doći do oštećenja sluha sa godinama kod muškaraca nego kod žena počev od 20. godine. U Americi npr. od 28 miliona Amerikanaca sa oštećenjem sluha preko 60% su muškarci. Stručnjaci kažu da su razlog tome faktori okruženja jer su muškarci više izloženi buci u radnom okruženju i time i oštećenju sluha zbog prirode poslova koje obavljaju. Muškarci takođe manje nose zaštitu sluha u bučnom okruženju nego žene.

U studiji koju je objavio American Journal of Medicine se navodi da redovna upotreba aspirina, acetaminofena i nesteroidnih i antiinflamatornih lekova povećava rizik od oštećenja sluha kod odraslih muškaraca mlađih od 60 godina.

Posle 80. godine života rasprostranjenost oštećenja sluha kod muškaraca i žena se izjednačava. Ipak, uočava se razlika između polova prema tome kako se oštećenje sluha dešava. Žene prvo gube sluh u nižim frekvencijama pa slabije razumeju samoglasnike, dok muškarci prvo gube visoke frekvencije i prema tome slabije čuju suglasnike.

Zaključak novinara ABC News je: “Muškarcima pre trebaju slušni aparati, a žene ih pre nose.”

Reference: