Mnogi ljudi znaju nekoga čiji se sluh popravio posle neke medicinske ili hiruške intervencije. Neki tipovi oštećenja sluha se mogu uspešno lečiti. Kod odraslih je to primenjivo u 5-10% slučajeva.

Na jednom uvu mi je malo oštećen sluh, ali drugo je u redu.
Sve je relativno. Obično kada mislite da Vam je jedno uvo „dobro“, a drugo „loše“ zapravo imate 2 „loša“ uva. Kada je jedno uvo bolje od drugog, to bolje se više koristi za korišćenje telefona, razgovore u društvu itd. Tako se stvara iluzija da je bolje uvo zdravo, a nije. Najčešće je oštećenje sluha obostrano i oko 90% pacijenata bi trebalo da nosi aparate na oba uva.

Oštećenje sluha pogađa „starije ljude“ i samo se vezuje za godine starosti.
Samo 35% ljudi sa oštećenjem sluha je starije od 64 godine. Oštećenje sluha pogada sve starosne grupe.

Da imam oštećenje sluha, moj izabrani lekar bi mi to rekao.
Netačno! Samo oko 14% lekara opšte prakse radi rutinski skrining sluha pri pregledu. Pošto većina ljudi sa oštećenjem sluha dobro čuje u tihom okruženju kao što je ordinacija, može biti prosto nemoguće da Vaš izabrani lekar prepozna ozbiljnost problema. Bez specijalne obuke i poznavanja prirode oštećenja sluha, Vašem lekaru može biti teško i da utvrdi da uopšte imate oštećenje sluha.

Moje oštećenje sluha je normalno za moje godine.
Zar takav odnos prema zdravlju nije pogrešan? Kada lekar kaže da je normalno da imate visok pritisak kada ste gojazni, to ne znači da ne treba da se pije terapija za to.

Za moje oštećenje sluha nema pomoći.
Ranije je mnogim ljudima, koji imaju oštećenje sluha u jednom uvu, sa oštećenjem na visokim frekvencijama, ili slušnog nerva, pričano da im se ne može pomoći, najčešće i od strane njihovog lekara. Danas je, ipak, tehnologija toliko
napredovala da skoro 95% ljudi sa senzorineuralnim oštećenjem sluha može u slušnim aparatima naći rešenje za problem.

ReSound Enya Buying tickets Family Mini michrophone

Slušni aparati

Bolje je da krijem da imam oštećenje sluha nego da nosim slušne aparate.
Koliku ste cenu spremni da platite za stid? Oštećenje sluha se mnogo više primećuje od slušnih aparata. Ako propustite da razmete poentu vica, odreagujete neprikladno u razgovoru, ljudi oko Vas mogu steći pogrešan utisak o Vašem mentalnom zdravlju, koncentraciji ili Vašoj sposobnosti da komunicirate. Kada trpite svoje oštećenje sluha, lišavate sebe prijatnih zvukova, ali i kvalitetnijeg života.

Samo ljudi sa ozbiljnim oštećenjem sluha imaju potrebu za slušnim aparatima.
Potreba za slušnim aparatima zavisi od Vašeg načina života, Vašim potrebama za sluhom i stepenom oštećenja sluha. Ako ste advokat, nastavnik, grupni psihoterapeut itd. veoma precizan sluh je neophodan za uspešno obavljanje posla i prepoznavanje svake nijanse u komunikaciji, tako da se tu ni blago oštećenje sluha ne toleriše. Ako živite u nekoj seoskoj sredini bez mnogo socijalizacije, onda je za Vas i veće oštećenje sluha podnošljivo.

Slušni aparati me čine starim i nesposobnim.
Mnoge druge stvari dovode do toga da izgledate staro i nesposobno, a ne slušni aparati. Vi samo mislite tako, pa Vas oni podsećaju na tu činjenicu. Ako Vam slušni aparati omogućavaju da živite normalno kao i dobro čujući ljudi, onda nesposobnosti i nema. Savremeni slušni aparati podrazumevaju da je najsavremenija tehnologija obrade zvuka upakovana u diskretne i estetski prihvatljive modele slušnih aparata, pa ih niko neće ni primećivati jer Vi nećete klimati glavom i smeškati se dok nemate predstavu šta sagovornik priča. Tako izgledate mlađe, nikako starije.

Od slušnih aparata sve je bučno.
Danas se slušni aparati prave tako da se prilagođavaju različitim zvučnim okruženjima, pojačavaju ono što je potrebno, posebno tiši govor i ostale bitne zvuke, a mehanizmima prigušenja umanjuju buku. Danas slušni aparati sve manje imaju i točkiće za kontrolu jačine.

Brine me stručnost prodavaca slušnih aparata kao i vrednost slušnih aparata.
Istraživanje je pokazalo da je zadovoljstvo klijenata osobljem koje radi u slušnim centrima oko 92%. Takođe, 9 od 10 ljudi je potvrdilo da im se kvalitet života poboljšao od kako nose slušne aparate. Ukupno zadovoljstvo slušnim aparatima koji se nose 1 godinu je oko 78% što je slično zadovoljstvu drugim proizvodima potrošačke elektronike.