Oštećenje sluha nije rezervisano samo za stare. Zapravo, samo 35% ljudi sa oštećenjem sluha je starije od 64 godine. Ako primećujete nešto od sledećih upozorenja, obratite se lekaru.

U ušima Vam zuji ili zvoni

ostecen sluh i zujanje u uvu

Najraniji signal da nešto nije u redu sa Vašim sluhom je zujanje ili zvonjenje u ušima. Na početku se u tišini čuje tiho zujanje u pozadini. ’’Kada ono postane primetnije ili češće ili postane konstantno, to već znači da je slušni nerv oštećen’’ kaže dr Robert L. Pincus, profesor ORL odeljenja na New York Medical College i lekar u privatnoj praksi u New York Otolaryngology Group.

Korišćenje slušalica je veliki faktor oštećenja sluha, pa mlađe generacije treba na vreme da obrate pažnju na svoj sluh. Ako se muzika sluša na max jačini, oštećenje sluha može nastupiti u roku od 8-15 minuta. Ako čujete privremeno zujanje nakon slušanja muzike, to je prvi signal da je ona preglasna.

Preporuka je da se koriste slušalice koje idu preko glave i prigušuju okolnu buku od saobraćaja npr. pa muzika u slušalicama ne mora biti na max jačini. Bubice za slušanje muzike su mnogo opasnije jer su mnogo bliže bubnoj opni.

Van ravnoteže ste

problem sa ravnotezom i ostecen sluh

Ako primetite da se češće saplićete, to ne mora značiti da ste smotani. Kada ljudi slabije čuju, više pažnje mozak posvećuje slušanju nego održavanju ravnoteže.

Čulo ravnoteže se nalazi u unutrašnjem uhu pa oštećenje u toj regiji utiče na poremećaje sa istom.

Postajete zaboravni

zaboravnost i ostecen sluh

Pamćenje se u velikoj meri oslanja na slušanje. Teško je zapamtiti ono što ne čujete. Takođe, kako starimo, oštećenje sluha može biti pokazatelj mentalnog nazadovanja.

Jedna studija JAMA Internal Medicine je pokazala da među 2.000 osoba starijih od 70 godina, kod onih koji su imali oštećenje sluha primećeno je brže propadanje misaonih sposobnosti u periodu od 6 godina nego kod onih sa boljim sluhom.

Oštećenje sluha vodi društvenoj izolaciji što dodatno podstiče kognitivni pad. Kada se slabije čuje, mozak troši više energije za slušanje na račun pamćenja i razmišljanja.

Buka je bolna

jaki zvukovi izazivaju neprijatnost

Buka podzemne železnice ili sirena automobila su svakako bučni tonovi i iritiraju ali ne treba da budu bolni. ’’Kada oštetite svoj sluh, Vaše uši izgube sposobnost da prigušuju buku, što može dovesti do toga da Vas uši bole od preglasnih zvukova’’ kaže dr Pincus.

’’Taj bol je teško opisati, nešto između pucanja i tupog bola.’’

Stalno tražite da Vam se ponovi

neprestano trazite da vam ponovo pitanje kad imate ostecen sluh

Ako Vam je teško da čujete na mestima gde je okolna buka preglasna, kao što je to slučaj sa restoranima, ne krivite glasne ljude za drugim stolom ili lošu akustiku prostora.

’’Uvo koje dobro funkcioniše može da odvoji bitne od nebitnih zvukova u bučnoj prostoriji. Ako Vaše uvo to nije u stanju, to je prvi znak da imate oštećenje sluha u visokim frekvencijama’’ kaže dr Pincus.