b2c-header-1120x250-wat-zijn-oordoppen

Čepići za uši ili štitnici sluha se koriste za postavljanje u ušni kanal kako bi se uši zaštitile od buke, vode, prašine i ostalih materija koje mogu da uđu u uvo.

Zaštita od buke

Određeni čepići za uši ili štitnici sluha su posebno izrađeni kako bi se korinik istih štitio od prejakih zvukova i buke.

Uglavnom se koriste u bučnom radnom okruženju, na koncertima, festivalima ili za aktivnosti u slobodno vreme kao što su vožnja motora ili bučni radovi po kući.

Zaštita od vode

Čepići za uši ili štitnici sluha mogu biti tako izrađeni da spreče ulazak vode u uši, za vreme plivanja ili bavljenja vodenim sportovima. U poslednje vreme je trend da se sve više za ove namene koriste silikonski čepići za uši izrađeni po meri. Najbitniji razlog za zaštitu ušiju od vode je higijena.

Žak Kusto (francuski okeanograf, naučnik, ekolog, pronalazač i avantursita) je upozorio na rizik korišćenja čepića za uši od strane ronilaca, posebno ronilaca na bocu. Ronioci na bocu dišu udišući kiseonik iz boce pod pritiskom koji je identičan onom u okruženju ronioca – pritiskom vode. Taj pritisak je isti i na uvo ronioca, ali se razlikuje od onog između čepića za uvo i bubne opne pa je pritisak iza budne opne mnogo veći od onog pre bubne što može dvesti do njenog pucanja. Oni ronioci koji ne koriste bocu sa kiseonikom nemaju ovaj problem jer pritisak u telu ostaje isti kao pritisak u vazduhu između čepića za uvo i bubne opne.

Zaštita sluha

Generalno govoreći postoje 2 tipa štitnika sluha:

  1. Sunđerasti ili penasti čepići za uši za jednokratnu upotrebu. Oni se pritisnu pre umetanja u uvo, a potom se sami u uvu rašire kako bi isto zatvorili
  1. Čepići za uši ili štitnici sluha za višekratnu upotrebu i uglavnom se izrađuju od silikona. U ove spadaju standardni čepići i štitnici sluha po meri koji se rade za svakog korisnika posebno.

Zaštita sluha za muzičare

Mnogi muzičari i dj-evi koriste čepiće za uši kako bi se zaštitili od buke koju sami stvaraju. Štitnici sluha za muzičare obezbeđuju ravno prigušenje, po čitavom opsegu frekvencija i ne narušavaju mogućnost da se razlikuju visoki, niski i srednji tonovi.

Ako se pravilno koriste, standardni jednokratni i višekratni čepići za uši omogućavaju prosečno prigušenje od oko 40 dB i nisu za suptilna prigušenja.

Štitnici sluha po meri za muzičare se izrađuju po meri samog korisnika na osnovu otiska ušnog kanala koji ide u laboratoriju na obradu. U laboratorijama kao što je Alfina u Kragujevcu se ovi otisci koriste za izlivanje silikonskih tela štitnika u koja se ugrađuju posebni filteri prema zahtevima prigušenja ispostavljenim od strane korisnika. Ovakvi štitnici nude najravnije prigušenje i najbolju zaštitu od štetne buke. Ovakvi štitnici su najpopularniji kod onih koji rade u muzičkoj industriji.

Osim njih i motorciklisti, skijaši na vodi i sl. treba da koriste ovakve štitnike jer mnogo vremena provode izloženi buci motora, od udara vetra u kacigu itd.

Elektronska zaštita sluha

Pasivni štitnici sluha (bez elektronike) prigušuju i glasne i tihe tonove pa se može desiti da se teško čuju tihi tonovi.

Aktivna zaštita sluha je rešenje za ovaj problem. Ovakva zaštita omogućava da se glasni tonovi prigušuju, a tihi budu netaknuti ili čak i malo pojačani. To se postiže tako što se pasivni štitnici sluha nadograđuju kombinacijom mikrofona i zvučnika, sa mikrofonom spolja i zvučnikom unutar štitnika. Ovo omogućava blago pojačanje tihih tonova, ali mikrofon neće reagovati ako je okolna buka prevelika. Ovakvu zaštitu koriste lovci, npr. jer im ista omogućava zaštitu sluha od pucnja, ali istovremeno mogu čuti svaki šum u lovu.

Zaštita sluha za spavanje

Štitnici sluha za spavanje se nose kada se spava pa moraju biti veoma udobni i istovremeno omogućavati efektivnu zaštitu od buke kao što je hrkanje partnera, a da se može čuti alarm npr.

Pritisak na uvo koji stvarate kada legnete na jastuk može izazvati bol pa čak i mali pokret vilicom ili vratom može dovesti do deformacije ušnog kanala, što znači da ćete postati veoma svesni umetnutih čepića i više nećete moći zaspati. Zbog toga je ogroman izazov napraviti ovakve čepiće zbog visokih zahteva kada je komfor u pitanju.

Zdravstveni rizici

Generalno govoreći čepići za uši i štitnici sluha su bezbedni za upotrebu, ali je potrebno preduzeti neke mere predostrožnosti:

  1. Umetanje čepića za uši može značiti povećanje pritiska u ušnom kanalu i bola. Bol možete osetiti i kada položite glavu na jastuk ili ako jednokratni penasti čepići uđu previše u ušni kanal. Isto tako, razlika u pritisku može napraviti problem kada vadite štitnik iz uva što se može rešiti kružnim pokretima pri vađenju umesto prostog izvlačenja. Kod Elacin štitnika sluha ovaj rizik ne postoji jer se ne mogu umetnuti dublje nego što je predviđeno jer su urađeni po meri, a filteri omogućavaju ventilaciju ušnog kanala pa nema opasnosti od stvaranja razlike u pritisku.
  1. Ako predaleko gurnete čepić, možete dublje gurnuti ušnu mast i drugu prljavštinu ka bubnoj opni. Da biste to sprečili, čepić postavite duboko koliko je potrebno da biste ga mogli lako izvaditi. Ovaj rizik opet nije prisutan kod štitnika po meri.
  1. Moguća je alergijska reakcija na čepić. To je veoma retko jer se štitnici rade od antialergijskih i antibakterijskih materijala ili se obrađuju na određeni način da to sprečavaju.

Dugotrajna upotreba

Za dugotrajnu upotrebu najbolji su štitnici sluha po meri jer su najudobniji i najprijatniji za kožu i ne mogu se previše umetnuti u ušni kanal.