Ljudi koji normalno čuju, roditelji, supružnici i prijatelji ljudi sa oštećenjem sluha, su često radi da razumeju kako njima draga osoba zapravo čuje. Kao kada stavimo povez preko očiju i nosimo ga po ceo dan da shvatimo kakav je život ljudi koji ne vide, tako nešto možemo probati i sa sluhom. Ali, oštećenja sluha dolaze u različitim formama i stepenima, pa ne možemo jednostavno blokirati sve zvuke da bismo dobili jasnu sliku.

Da bi Vam bilo jasnije koliko je složena priroda sluha potrebno je da doživite i gubitak jačine i konkretnih zvukova.

tile-hearing-loss-simulator

Korišćenjem kompjuterske simulacije, formirana je lista audio fajlova koji simuliraju šta osoba sa trajnim oštećenjem sluha čuje u određenim životnim situacijama. Zvuci su podeljeni u grupe po tipovima, od razgovora u različitim situacijama, sa pozadinskom bukom, u restoranu, u saobraćaju, do različitih tipova muzike. Za svaki audio fajl predstavljeno je kako se čuje normalnim sluhom, kako sa blagim, a kako sa umerenim oštećenjem sluha koje je i najčešće.

Poslušajte ih na linku

Ako imate oštećenje sluha, razmislite da ovaj tekst podelite sa svojim prijateljima i rođacima. Možda će im napokon biti jasno zašto moraju da Vas gledaju kada Vas pitaju ‚‚pa kako si, šta radiš?‚‚ u bučnom restoranu.

Više informacija o sluhu, zaštiti i korekciji sluha slušnim aparatima na www.alfa-srbija.rs