Slušne aparate trenutno nosi između 10-20% ljudi koji imaju oštećen sluh. Šteta je što ih ljudi izbegavaju ili posmatraju drugačije od naočara obzirom na to da je moderna tehnologija prevalila ogroman put od svog skromnog početka.

Predstavljamo vam infografik evolucije slušnih aparata od akustičnih aparata, nalik trubi, do najmodernijih nevidljivih slušnih aparata a zatim predviđamo budućnost.

evolucija slusnih aparata

Izvor: bluebirdcare.ie