Pitate se kako zvuči kada nosite štitnike?

Poslušajte muzički demo kako bi stekli utisak!

 

 

Zvuk je proizvod vibracije objekta – što je lako uočljivo kada posmatramo kupu zvučnika. Vazduh iz okruženja je kompresovan u intervalima što proizvodi zvučne talase.
Jačina zvuka je u vezi sa količinom kompresije i pritiskom zvučnog talasa kao rezultatom te kompresije. Ovakva kompresija se meri decibelima (dB). Nakon što uzmemo u obzir opseg ljudskog čula sluha, jačina zvuka se izražava kao dB(A). Skala počinje sa najslabijim zvukom koje ljudsko uvo može da čuje: „0 dB (A)“ do maksimalne vrednosti od 180 dB (A), odnosno zvukom koji čujemo prilikom lansiranja rakete.

Decibeli su logaritamski broj. Ovo znači da se broj dB povećava za 10, tako da se jačina zvuka povećava „desetostruko“.

Visina nekog tona se određuje brojem promena u pritisku u sekundi i izražava se u Hercima (Hz). Ljudsko uvo može da čuje između 20 Hz (najniža dirka na orguljama) i do oko 20.000 Hz, kao oštar, visok ton pištaljke za pse, što ljudsko uvo jedva da može da čuje.

Osetljivost ljudi na jačinu zvuka se razlikuje. Generalno, možemo reći da zvuk jači od 80 dB(A) može da ošteti sluh.
Kada ljudi moraju da razgovaraju glasnije kako bi se razumeli, jačina zvuka u okruženju je oko 80 dB(A) ili jače. Što je zvuk jači to je veća mogućnost da se javi oštećenje sluha. Veoma jaki zvukovi sa kratkim trajanjem, impulsna buka, poput eksplozije ili pucnja , mogu rezultovati bolom i trenutnim, trajnim oštećenjem ili čak u gubitkom sluha.
Izloženost buci između 80 i 120 dB može izazvati „neprimetno“ oštećenje sluha – oštećenje kojeg nismo svesni u datom trenutku ali koga kasnije postajemo svesni.

Što je duža izloženost buci, veća je jačina oštećenja.

Neki ljudi reaguju na zvuk tako što postaju uznemireni, umorni, iznervirani. Ovo može da utiče na brzinu pulsa, visok pritisak ili čak da pojača lučenje želudačne kiseline. Buka može uticati na naš učinak prilikom izvođenja radnji koje zahtevaju koncentraciju.

Buka utiče na našu produktivnost.

Grafički prikaz lokacija i aktivnosti koje mogu izazvati oštećenje sluha u decibelima:

izlozenost buci grafik

Buka izaziva oštećenje sluha brže nego što mislite.

Nivo buke izražen u dB(A) / Dužina bezbedne izloženosti u satima:

  • 80 dB(A) 8 sati
  • 86 dB(A) 2 sata
  • 92 dB(A) 30 minuta
  • 98 dB(A) 7 minuta