Zaštitite svoju decu od buke, naučite ih izvorima buke, u i oko kuće, koji mogu dovesti do preranog oštećenja sluha
usled štetnog nivoa zvuka i kako da se stišaju kada su kod kuće.

buka u kuci

Zvuci u domaćinstvu idu od blagog brujanja frižidera do sirene vatrogasnih kola koja prođu pored naše kuće. Uglavnom je kod kuće tiho, ali ponekad je uključeno više izvora zvuka pa tako više pojačavamo TV kako bismo ga čuli jer se u pozadini čuje usisivač i vrlo lako podižemo nivo buke na nebezbedan nivo, a da toga nismo ni svesni.

Često ta buka može biti štetna po naš sluh. Neke uobičajene mašine poput kosilice zahtevaju upotrebu čepića za uši iako
se kosilica koristi vrlo kratko u toku dana.

Savet za mir u kući!

Kada deca igraju igrice mir u kući postižemo na tri načina:

  • Smanjivanjem nivoa buke na izvoru
  • Predočiti članovima porodice izvore buke, štetne nivoe iste i kako se zaštititi
  • Izbeći više istovremenih izvora buke

deca prave buku

Praktični saveti za mir u kući:

Jačina TV-a, video igrica, muzike itd. treba da budu na najnižem nivou koji dozvoljava da se jasno čuju.

Prigušiti buku koju stvaraju kućni aparati tako što će se ukućani vratima odvojiti od prostroija gde se ti aparati nalaze.
Deci kupujte tihe igračke. Ako im kupujete električne igračke, neka obavezno imaju kontrolu jačine i uvek ih podesite na
najmanju jačinu.

Kada kupujete kućne aparate, kao što su fenovi, mašine za veš, sudove itd. obavezno proveravajte nivo buke koju stvaraju.
Često je to izraženo brojkom, pa ukoliko je taj rang niži, niža je brojka, aparat je tiši i obrnuto.

Ako Vam je kuća u bučnom okruženju, izolujte vrata i prozore, obložite vunom, penom cevi i žice tamo gde iste ulaze u kuću.
Zatvarajte prozore okrenute kao izvorima buke, kosilicama, sirenama itd.Nameštajem prigušite buku u kući, korišćenjem jastučića, zavesa, podnih i zidnih obloga, tepiha itd. Tepisi i staze treba da se postavljau preko tvrdih podova kako bi upijali zvuke, a posebno su tu dobri deblji tepisi da umanje buku koja se odbija o tvrde podloge.

Tako lako se, uz par korisnih saveta, postiže taj željeni mir u kući ispunjen samo bezbednim, umirujućim zvucima, zar ne?