Baterije za slušne aparate

U industriji slušnih aparata često se postavlja pitanje trajanja baterije za slušni aparat. Odgovor na to pitanje nije nimalo jednostavan jer zavisi od više faktora od kojih je njih 6 najbitnijih navedeno u daljem tekstu.

1

Jačina oštećenja

Veće oštećenje sluha znači i potrebu za većim pojačanjem slušnog aparata, što dovodi i do bržeg trošenja baterije i njenog kraćeg životnog veka.
2

Veličina baterije

Savremeni slušni aparati su sve manji i manji i postaju praktično nevidljivi čime se zadovoljavaju kozmetičke i estetske potrebe korisnika. Međutim to ima svoju cenu u vidu minijaturnih baterija koje kraće traju nego veće baterije i brže se menjaju. Razlog je činjenica da manje baterije imaju manje komponenti koje samim tim dovode do njihovog kraćeg životnog veka.
3

Vreme korišćenja slušnog aparata

Ako se aparat više koristi, brže se i baterija potroši!
4

Karakteristike slušnog aparata

Aparati za sluh se danas dosta razlikuju po svojim karakteristikama. Sistemi za prigušenje buke i višekanalna obrada zvuka skraćuju životni vek baterije i do 20%. Bežična tehnologija i tinitus generatori zvuka za osobe sa zujanjem u ušima skraćuju životni vek baterije i do 300%.
5

Okruženje

Temperatura vazduha, vlažnost vazduha i nadmorska visina mogu uticati na trajanje baterije
Manja vlažnost dovodi do toga da se baterija suši i time se skraćuje njen životni vek.
Veća vlažnost može dovesti do toga da baterija povuče vlagu, nabubri ili iscuri čime je njeno trajanje skraćeno.

Niža temperatura smanjuje voltažu baterije čime ona brže dostiže svoj funkcionalni maksimum i smanjuje joj se životni vek.

Na višoj nadmorskoj visini smanjuje se koncentracija kiseonika što smanjuje voltažu baterije čime ona brže dostiže svoj funkcionalni maksimum i smanjuje joj se životni vek.

6

Očekivani životni vek baterije

Baterije imaju svoj očekivani životni vek koji se izražava u danima. Tako npr. kod baterija br. 10 životni vek je od 3-10 dana.

OBAVEZNO PRE ZAMENE BATERIJE, A PO SKIDANJU ZAŠTITNE NALEPNICE, SAČEKATI 2 MIN. PRE STAVLJANJA NOVE BATERIJE U SLUŠNI APARAT.

baterije za slusne aparate

Veličina baterija za slušne aparate

velicina baterije za slusne aparate

Baterije veličina 10

Dolaze u pakovanju od 6 komada.

Trajanje od 2-5 dana
Pouzdanost 93%
Rok trajanja 100%

Baterije veličina 13

Dolaze u pakovanju od 6 komada.

Trajanje od 10-12 dana
Pouzdanost 96%
Rok trajanja 100%

Baterije veličina 312

Dolaze u pakovanju od 6 komada.

Trajanje od 7-9 dana
Pouzdanost 94%
Rok trajanja 100%

Baterije veličina 675

Dolaze u pakovanju od 6 komada.

Trajanje od 15-18 dana
Pouzdanost 94%
Rok trajanja 100%

Kako da aktivirate baterije:

aktivacija baterije za slusne aparate

Hoću još baterija