Zašto Amplivox 260?

Jedinstven i mobilan audiometar koji omogućava AC, BC i govornu audiometriju. Amplivox 260 je idealan kako za kliničku tako i za terensku upotrebu.

Karakteristike

 • Mobilnost
 • Kompaktnost i lakoća upotrebe
 • Čisti, isprekidani i pulsirajući tonovi
 • Funkcija retencije praga
 • AC, BC i govorna audiometrija
 • Veliki grafički displej
 • Mogućnost komunikacije sa pacijentom
 • Opseg snimanja od 125 do 8000Hz od -10 do 100dB
 • Korak 2.5 ili 5dB
 • Opcioni štampač
 • Kompatibilnost sa Noah
 • Torba
 • Prekidač za pacijenta

Funkcionalnost

Amplivox 260 nudi AC, BC i govornu audiometriju, maskiranje kao i izvođenje specijalnih testova.

Lakoća upotrebe

Smanjeno vreme potrebno za obavljanje testiranja i visok nivo održane koncentracije pacijenta su mogući zahvaljujući funkciji retencije. Rezultati snimanja mogu biti sačuvani u memoriji uređaja, odštampani ili prebačeni na računar uz pomoć NOAH interfejsa.

Upotreba

Uz pomoć funkcije za obostranu komunikaciju sa pacijentom, Amplivox 260 može biti upotrebljen za snimanje u kabinama ili na terenu.

Dobijeni rezultati mogu biti upotrebljeni za precizan fiting ReSound slušnih aparata.

Kontaktirajte nas za detalje