Vojna lica u začaranom krugu tinitusa

Tinitus je #1 među povredama koje vojna lica zadobiju u toku službe i prisutno je kod 1 od 10 vojnih lica. Reč tinitus vodi poreklo od latinske reči za zvonjavu jer se tinitus često ...